چهارشنبه 2 اسفند 1402        پایگاه خبری تحلیلی ایران جوان فردا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان های مرم نهاد گیلان فپنل آموزشی اداره کل مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه جوانان توسط  سجاد سالک مدیرکل مشارکت های اجتماعی و پنل آموزشی دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان توسط  کریمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش ویژه معاونین ادارات کل ورزش و جوانان کشور به میزبانی گیلان توسط دکتر هاشمی برگزار شد.

عکس از:سیده دنیا معصومی