دوشنبه 24 مرداد 1401        پایگاه خبری تحلیلی ایران جوان فردا

در پایان همایش پیاده روی به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان اهدا شد

عکس از:سیده دنیا معصومی