دوشنبه 30 دی 1398        پایگاه خبری تحلیلی ایران جوان فردا

در پایان همایش پیاده روی به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان اهدا شد

عکس از:سیده دنیا معصومی